Stichting Het Bezinningshuis
Stilstaan bij je
 (on) sterfelijkheid

De stichting

heeft als taak om Het Bezinningshuis zo goed mogelijk te beheren, zodat een ieder, die behoefte voelt om na te denken over zijn/haar (on) sterfelijkheid, ook de mogelijkheid heeft om dat te doen. Ongeacht achtergrond, leeftijd of financiële draagkracht.

Het Bezinningshuis

is een plek in Den Dolder van waaruit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten ruimte wordt geboden om te bezinnen over hun (on) sterfelijkheid. Ook voor anderen die worstelen met grote levensvragen rondom de dood en/of voltooid leven is er ruimte; de dood uit de taboesfeer. Daarnaast worden er in Het Bezinningshuis, rondom dit thema, regelmatig bijeenkomsten voor geïnteresseerde professionals en particulieren georganiseerd.