Het Bezinningshuis

Hier kunt u meer lezen over het geboden programma en de kosten

Feniks café:

Tijdens deze bijeenkomst praten we over aan de dood gerelateerde onderwerpen.
We bepalen met de aanwezigen hoe we het aanpakken.
We kunnen kaartjes met vragen gebruiken om een gesprek op gang te brengen of iemand heeft de behoefte om een bepaald onderwerp te bespreken.
Dit is vrij in te vullen door de deelnemers zelf.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Inloopochtend: 

De groep bepaalt zelf wat het thema wordt en of dat in een gespreksvorm behandeld wordt of dat er iets anders gedaan wordt zoals tekenen, schilderen, muziek luisteren of maken, wandelen of gedichten lezen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ruimte voor gesprek en/of begeleiding rondom het levenseinde: 

Dit zijn besloten bijeenkomsten. Er is minimaal 1 en maximaal 8 deelnemers aanwezig. Wij hebben vooraf telefonisch, via e-mail of chat contact gehad en samen met u besproken wat de hulpvraag is en wat we tijdens deze afspraak gaan doen. Alles in overleg! U doet niets wat u niet wilt of wat niet goed voelt. Ook tijdens de bijeenkomst kunnen we erachter komen dat de behoefte veranderd is en dan passen we dat aan voor zover dat mogelijk is. Er is ruimte voor gesprekken, voor creativiteit, muziek, lichaamswerk en massage, yoga, meditatie, wandelingen, koken en momenten van verstilling en op zich zelf zijn.

Het geheel is maatwerk. De kosten variëren bij een op een begeleiding van € 40,00 per uur tot € 60,00 euro per uur. Afhankelijk van draagkracht en inzet externe specialisten. En exclusief reiskosten. De kosten bij begeleiding van meerdere personen tegelijk worden vooraf, aan de hand van de vraag en behoefte, op maat geoffreerd. 

Let wel: Mocht u niet draagkrachtig genoeg zijn om aan de kosten te voldoen, bent u uiteraard ook van harte welkom en worden de kosten vanuit externe donaties gefinancierd.
U wordt uitgenodigd om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie en een kosteloos kennismakingsgesprek.


Themadagen: 

De themadagen zijn voor alle professionals en particulieren die geïnteresseerd zijn in het thema. De themadagen zullen iedere keer weer op een andere manier, met een andere spreker ingevuld worden, maar zullen altijd een interactief karakter hebben. Het doel is in gesprek te gaan en tot meer inzicht te komen.
De kosten zijn € 5,00 per persoon.


Retraitedagen: 

De retraitedagen duren minimaal twee aaneengesloten dagen. De dagen beginnen bijvoorbeeld op zaterdagmorgen om 10:00 uur met koffie en thee, een kennismaking en het uitspreken van ieders verwachtingen. Men overnacht in een B&B in de buurt van Het Bezinningshuis of op een locatie naar eigen keuze. Er zijn minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers aanwezig. Wij hebben vooraf telefonisch, via e-mail of chat contact gehad en samen met u besproken wat de hulpvraag is en wat we tijdens deze dagen gaan doen. Alles in overleg! U hoeft niets te doen wat u niet wilt of niet goed voelt. Ook tijdens de bijeenkomst kunnen we erachter komen dat de behoefte veranderd is en dan passen we dat aan zover dat mogelijk is. Er is ruimte voor gesprekken, voor creativiteit, muziek, lichaamswerk en massage, yoga, meditatie, wandelingen, koken en momenten van verstilling en op zich zelf zijn. Op zondagmiddag rond 17:00 nemen we na een gezamenlijke evaluatie weer afscheid.

De kosten zijn inkomensafhankelijk en variëren van € 100,- tot € 175,- per persoon voor een heel weekend. Dit is exclusief de kosten voor een overnachting in een hotel of B&B. Bij meer dan 2 deelnemers worden de kosten van de  begeleiding vooraf, aan de hand van de vraag en behoefte, op maat geoffreerd. 

Let wel: Mocht u niet draagkrachtig genoeg zijn om aan de kosten te voldoen, bent u uiteraard ook van harte welkom en worden de kosten vanuit externe donaties gefinancierd.
U wordt uitgenodigd om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie en een kosteloos kennismakingsgesprek.

Beleid financiele duurzaamheid:
Het Bezinningshuis wordt door de Stichting beheerd.
De stichting is een algemeen nut beogende instelling en mag geen winst maken.

De stichting heeft als doel Het Bezinningshuis zo goed mogelijk te beheren, zodat zoveel mogelijk mensen die behoefte hebben aan begeleiding deze ook kunnen ontvangen. Dit houdt dus in dat we een systeem aanhouden waardoor de minder draagkrachtige medemens wel begeleiding kan ontvangen en de kosten hiervoor door de meer draagkrachtigen en vanuit giften en donaties kunnen worden gecompenseerd.

Wij werken met professionals die een vergoeding krijgen die marktconform is in soortgelijke organisaties of ontvangen slechts een onkostenvergoeding.

Om Het Bezinningshuis financieel gezond te houden worden bijdragen gevraagd naar financiële draagkracht. Hiervoor hanteren wij de meest recente tarievenbox van de belastingdienst:

Schijf

Belastbaar inkomen

1

t/m € 19.982

2

Van € 19.983 t/m € 33.791

3

Van € 33.792 t/m € 67.072