Het Bezinningshuis

Doneren

De stichting verkrijgt de financiële middelen thans uit privégelden en vanuit donaties. Aangezien wij onze begeleiding en activiteiten op een laagdrempelig niveau willen beginnen, doen we alle telefonische hulp, per e-mail en/of chat kosteloos. Voor de overige begeleiding vragen wij een vergoeding naar draagkracht.

Kortom: donaties zijn zeer welkom en nodig om door te gaan en ook mensen te kunnen bijstaan die zelf niet draagkrachtig genoeg zijn een vergoeding te betalen.

U kunt op verschillende manieren onze stichting ondersteunen:

  • U kunt een eenmalige donatie doen, maar ook een periodieke. Voor een eenmalige donatie verwijzen wij je door naar ons bankrekeningnummer: IBAN: NL70 TRIO 0379298848, ter attentie van Stichting Het Bezinningshuis: Donatie Stichting Het Bezinningshuis.

  • Wilt u periodiek een bedrag doneren kan dat ook. Download de volgende formulieren, vul ze in voor zover het uw gegevens betreft en stuur ze per e-mail naar ons toe. Wij zorgen dan dat het zo spoedig mogelijk geregeld wordt.betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_ib0822z2fol.pdfovereenkomst_ period_gift_in_geld_ib0802z2fol(1).pdf

  • U kunt een lijfrenteschenking vastleggen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  • U kunt een legaat vastleggen via een notaris. De stichting ontvangt via de notaris een bevestiging.

  • U kunt een inzamelingsactie starten via Facebook via deze link.


De stichting heeft ondertussen de ANBI status, Dat wil zeggen: is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties waren en zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belasting.