Het Bezinningshuis

Behoefte onderzoek

Er is door ons, in samenwerking met studenten van faculteit gezondheidszorg aan de Hogeschool Utrecht, een behoefte onderzoek gedaan naar Het Bezinningshuis.
De studenten hebben een kwalitatief onderzoek gedaan. De resultaten vindt u hier. Door ons zelf is er een kwantitatief onderzoek uitgezet.


Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek is gedaan onder acht respondenten aan onze oproep. Deze groep bestaat uit personen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte en uit professionals. Nadat alle respondenten geïnterviewd waren, hebben de studenten de gegevens vakkundig verwerkt en er een conclusie aan verbonden.

De oproep is verspreid via diverse kanalen zoals: patiëntenverenigingen, sociale media en eigen netwerk.

Op woensdag 14 juni zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Het complete rapport kunt u via de volgende link downloaden:

Kwalitatief behoefte onderzoek resultaten.pdf

Kwantitatief onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een online vragenlijst die, een ieder die zich betrokken voelde, mocht invullen. Dit onderzoek is ondertussen
gesloten en de resultaten kunt u via de volgende link downloaden:

Resultaten kwantitatief onderzoek.pdfDe oproep

Wij zijn op zoek naar mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten of nabestaanden, voor onderzoek over tussentijdse bezinning.

Stelt u zichzelf vragen als: ‘Hoe ga ik mij verhouden tot deze nieuwe werkelijkheid? Hoe nu verder met mijn medische behandelingen? Hoe moet het verder met mijn dierbaren? Wat betekent dit voor mij en voor de mensen die ik liefheb?’. Of hebt u in het verleden iemand in uw omgeving verloren en waren dit destijds ook vragen die speelden?

Wij zijn Robin en Hilda Zuidam van Stichting Het Bezinningshuis en zijn voornemens een plek te creëren waar mensen zich kunnen bezinnen over hun eigen (on)sterfelijkheid. Wij willen graag weten of er bij u een dergelijke behoefte bestaat of zou hebben bestaan.

Door middel van een gesprek óf vragenlijst kunt u ons, en wellicht toekomstige lotgenoten, helpen antwoord te geven op deze vraag.

Indien u een bijdrage wilt leveren, kunt u dit kenbaar maken via onderzoek@bezinningshuis.nl of via een brief naar onderstaand adres. Wij stellen dit zeer op prijs en zullen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Namens Stichting Het Bezinningshuis

Robin en Hilda Zuidam

Verhoevenstraat 28

3818 PM Amersfoort