In 2015 ontstond het idee voor Het Bezinningshuis tijdens een wandeling in het buitengebied van De Glind. Een plek waar mensen letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om stil te staan bij de (on) sterfelijkheid van hunzelf en dat van hun naaste.

In 2016 werd er een kwalitatief -en kwantitatief behoefteonderzoek gedaan. In 2017 werd de stichting opgericht en in september van dat jaar kregen we de sleutel van onze eerste locatie in Den Dolder waar we op 5 januari 2018 open gingen.

In 2020 verhuisden we naar Hollandsche Rading alwaar we ook overnachtingen konden aanbieden. In augustus 2021 gingen we daar weer weg en op 1 februari 2022 openden we opnieuw een locatie in Den Dolder. (Vlak naast onze oude plek op de Willem Arntshoeve).

We hebben bijeenkomsten georganiseerd voor collega’s, partners en werkers rondom sterven en dood. We hebben mensen mogen begeleiden, bezinningsweekenden georganiseerd, trainingen verzorgd, onze locaties gefaciliteerd voor anderen die iets doen met thema’s gerelateerd aan bewustwording en bezinning. We hebben groepen oud-mantelzorgers ontvangen, intensief samengewerkt met de netwerken palliatieve zorg Zuidoost-Utrecht en Eemland. Voortdurend de samenwerking en verbinding gezocht met gerelateerde organisaties en mensen.

Onder de motto’s Stoppen, stilstaan en kijken en Dood doet meer leven, hebben we geprobeerd een kleine bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken van de eindigheid van het bestaan en alles wat daarbij komt kijken.

Dit alles met heel veel liefde, passie en toewijding. Aangezien de stichting laagdrempelig wil zijn en voor iedereen toegankelijk, hebben we zoveel mogelijk onbezoldigd gewerkt.

Na een jaar van persoonlijke bezinning hebben wij, oprichters Hilda en Robin Zuidam, besloten een stap terug te doen en de stichting over te dragen aan mensen die de energie en visie hebben om de stichting de komende jaren richting te geven. Uiteraard blijven wij graag betrokken om af en toe onbezoldigd mensen te kunnen begeleiden en bij te dragen door af en toe een training of bijeenkomst mede te organiseren. Maar de kar trekken doen we niet meer.

We hebben jarenlang met veel plezier en overtuiging het meeste werk zelf gedaan. Van het schoonmaken van de locatie tot het verzorgen van een lunch, de marketing en communicatie, de administratie, het beheer en onderhoud van de website en netwerkcontacten. Kortom: alles wat er zoal bij komt kijken om een stichting als deze in de lucht te houden.

We zijn concreet op zoek naar mensen die sturing willen gaan geven aan de stichting door middel van het nemen van de dagelijkse leiding, plaatsnemen in het bestuur en het managen van de locatie.

We laten een financieel gezonde stichting achter met een groot netwerk.

 

Uiteraard gaan we met mogelijke opvolgers uitgebreid in gesprek om onze gezamenlijke dromen te toetsen.

Reacties mogen naar info@bezinningshuis.nl

Bij  voorbaat dank!

Robin en Hilda Zuidam

En bestuursleden Zilla van Dijk en Frans Rensen.

 

Deze website is gemaakt door Project Icarus.

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?

Klik hier