Over de stichting

De missie

Onze missie is om Het Bezinningshuis een plek te laten zijn van waaruit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten ruimte wordt geboden om te bezinnen over hun (on) sterfelijkheid. Ook voor anderen die worstelen met grote levensvragen rondom vergankelijkheid, (on) sterfelijkheid en/of voltooid leven is er ruimte; de dood uit de taboesfeer.
Wij bieden overnachtingen, begeleiding, trainingen en retraites aan.

Beleid

De stichting heeft als doel het onderzoeken van de behoefte naar en het stichten van een Bezinningshuis. En vervolgens heeft de stichting als taak Het Bezinningshuis zo goed mogelijk te beheren. Er hebben twee onderzoeken plaatsgevonden en de resultaten vindt u hier.

Het Bezinningshuis is een plek waar mensen een weekend, een midweek of een dag(deel) kunnen komen om zich te bezinnen en stil te staan bij hun (on) eindigheid of dat van hun naaste. Wij bieden overnachtingen, begeleiding, trainingen en retraites aan.

De doelgroep bestaat uit mensen (van jong tot oud) die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn en geen zicht meer hebben op herstel, maar nog niet in de stervensfase verkeren. Mensen die een naaste hebben die ongeneeslijk ziek is. Een ieder die de behoefte voelt om stil te staan bij de eigen (on)sterfelijkheid of dat van een naaste. Professionals en particulieren die geïnteresseerd zijn in doodgewone onderwerpen en de behoefte voelen dit meer bespreekbaar te maken.

Iedereen is welkom. Met of zonder specifieke geloofsovertuiging of religieuze achtergrond.

Wij bieden een maatschappelijke bijdrage aan het welzijn van onze medemens die in zwaar weer verkeert. We willen de dood meer bespreekbaar maken en terugbrengen in onze levens.

Wij hebben dit eerste huis opgericht op een bijzondere, serene locatie in Den Dolder, in het midden van het land. En zijn in de zomer van 2020 verhuisd naar een prachtige locatie in Hollandsche Rading. Aangezien we geen overeenstemming met verhuurder konden bereiken over het verlengen van het huurcontract, is de stichting vanaf 1 augustus 2021, actief ZONDER eigen locatie.

We reiken tevens complementaire werkvormen aan die een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Dus wij begeleiden niet alleen door middel van gesprekken, maar tevens vanuit andere werkvormen zoals: Meditatie, Yoga, Lichaamswerk, Wandelen, Muziek en andere creatieve vormen. Aangevuld en mede uitgevoerd door externe specialisten.

Een op een begeleiding wordt kosteloos verleend. Men wordt uitgenodigd een vrijwillige donatie te doen aan de stichting.

Wanneer de stichting opgeheven wordt, zullen, na aflossing van schulden, de financiële restanten en goederen worden gedoneerd aan een instantie welke actief is voor dezelfde doelgroep.

Een volledige inzage van de in- en uitgaven wordt in het jaarverslag gepubliceerd via deze website. Het bestuur werkt volledig op vrijwillige basis.

Financiën

Stichting Het Bezinningshuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68407866.

Het btw-nummer is: NL857427234B01

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL70 TRIO 0379298848
Via deze rekening lopen alle inkomsten en uitgaven.

De stichting verkrijgt inkomsten uit private middelen van Robin en Hilda Zuidam, van het faciliteren van het huis aan externen en van donaties, subsidies en giften.

De medewerkers werken op vrijwillige basis en kunnen een onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast zijn er administratieve kosten voor de stichting zelf.

De Stichting legt verantwoording af over de inkomsten en uitgaven in het algemene jaarverslag, waarin de jaarcijfers zijn opgenomen. Alle jaarverslagen zijn te vinden op de website.

De stichting heeft de ANBI status, Dat wil zeggen: is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties waren en zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belasting.

Deze website is gemaakt door Project Icarus.

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?

Klik hier