Voor wie en waarom?

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

Mensen van jong tot oud die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn, maar nog niet in de stervensfase verkeren.

Mensen die een naaste hebben die ongeneeslijk ziek is en behoefte hebben aan enige vorm van begeleiding in hun rol als mantelzorger, partner, familielid of goede vriend. Relaties komen vaak onder grote druk te staan.

Mensen die worstelen met vragen rondom de dood, vergankelijkheid of voltooid leven of gewoon op een kantelpunt in hun leven staan waarin zij zich vragen stellen als: 

  • Hoe wil ik de rest van mijn leven invullen?
  • Wat vind ik nu echt belangrijk?
  • En hoe zou ik op mijn sterfbed terug willen kijken op mijn eigen leven?

Particulieren en professionals die geïnteresseerd zijn in het thema en daar, tijdens bijeenkomsten, gezamenlijk over willen spreken.

Iedereen is welkom. Met of zonder specifieke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond.

Visie

Het Bezinningshuis is een plek van waaruit wij mensen begeleiden die zich willen bezinnen over hun (on) sterfelijkheid of dat van hun naaste. Wij leveren een maatschappelijke bijdrage aan het welzijn van onze medemens die in zwaar weer verkeert. Écht luisteren, de individu (h)erkennen zoals hij/zij nu is en zijn of haar verhaal laten bestaan zoals het verteld mag worden. Er is in onze maatschappij veel geregeld op het gebied van rouwverwerking. Daarnaast zijn er veel praatgroepen voor gelijkgezinden zoals de inloophuizen voor mensen met de diagnose kanker. Het begeleiden van de stervensfase is tevens goed geregeld door middel van palliatieve zorg in het ziekenhuis, verzorgingshuis, thuis of een hospice.

Echter de fase waarin men moet dealen met het gegeven dat men binnen afzienbare termijn sterft en de impact die dit heeft op de stervende alsmede op zijn omgeving, krijgt nog te weinig aandacht. Met Het Bezinningshuis kunnen wij een welkome aanvulling bieden op de psychosociale hulp die thans binnen de complementaire palliatieve zorg geboden wordt. Ook voor anderen die niet ongeneeslijk ziek zijn, maar wel behoefte hebben om dieper in te gaan op de existentiële vragen over leven en dood, voltooid leven ervaren of op een kantelpunt in hun leven staan, bieden wij ruimte om hierover te bezinnen. Daarnaast is Het Bezinningshuis een centrum waar professionals en particulieren in gesprek kunnen gaan over doodgewone thema’s en onderwerpen.
 

Neem contact met ons op

Behoefte-onderzoek

Er is door ons, in samenwerking met studenten van faculteit gezondheidszorg aan de Hogeschool Utrecht, een behoefte onderzoek gedaan naar Het Bezinningshuis.
De studenten hebben een kwalitatief onderzoek gedaan. De resultaten vindt u hier. Door ons zelf is er een kwantitatief onderzoek uitgezet, de resultaten van het kwantitatief onderzoek vindt u hier.
 

Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek is gedaan onder acht respondenten aan onze oproep. Deze groep bestaat uit personen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte en uit professionals. Nadat alle respondenten geïnterviewd waren, hebben de studenten de gegevens vakkundig verwerkt en er een conclusie aan verbonden.
De oproep is verspreid via diverse kanalen zoals: patiëntenverenigingen, sociale media en eigen netwerk. Op woensdag 14 juni zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
 
Het complete rapport kunt u via de volgende link downloaden:
Kwalitatief behoefte onderzoek resultaten.

Deze website is gemaakt door Project Icarus.

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?

Klik hier