Het Bezinningshuis


Doelgroep

De doelgroep bestaat uit:

Mensen van jong tot oud die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn, maar nog niet in de stervensfase verkeren.

Mensen die een naaste hebben die ongeneeslijk ziek is en behoefte hebben aan enige vorm van begeleiding in hun rol als mantelzorger, partner, familielid of goede vriend. Relaties komen vaak onder grote druk te staan.

Mensen die worstelen met grote levensvragen rondom de dood of voltooid leven.

Particulieren en professionals die geïnteresseerd zijn in het thema en daar, tijdens bijeenkomsten, gezamenlijk over willen spreken.

Iedereen is welkom. Met of zonder specifieke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond.

Visie

Het Bezinningshuis is een plek van waaruit wij mensen begeleiden die zich willen bezinnen over hun (on) sterfelijkheid of dat van hun naaste.  Wij leveren een maatschappelijke bijdrage aan het welzijn van onze medemens die in zwaar weer verkeert. Écht luisteren, de individu (h)erkennen zoals hij/zij nu is en zijn of haar verhaal laten bestaan zoals het verteld mag worden. Er is in onze maatschappij veel geregeld op het gebied van rouwverwerking. Daarnaast zijn er veel praatgroepen voor gelijkgezinden zoals de inloophuizen voor mensen met de diagnose kanker. Het begeleiden van de stervensfase is tevens goed geregeld door middel van palliatieve zorg in het ziekenhuis, verzorgingshuis, thuis of een hospice.
Echter de fase waarin men moet dealen met het gegeven dat men binnen afzienbare termijn sterft en de impact die dit heeft op de stervende alsmede op zijn omgeving, krijgt nog te weinig aandacht. Met Het Bezinningshuis kunnen wij een welkome aanvulling bieden op de psychosociale hulp die thans binnen de complementaire palliatieve zorg geboden wordt. Ook voor ouderen die niet ongeneeslijk ziek zijn, maar wel behoefte hebben om dieper in te gaan op de existentiële vragen over leven en dood of voltooid leven ervaren, bieden wij ruimte om hierover te bezinnen. Daarnaast is Het Bezinningshuis een centrum waar professionals en particulieren in gesprek kunnen gaan over doodgewone thema’s en onderwerpen.